24 Kasım 2011 Perşembe

Kalibratik YalanlarNedir kalibratik yalanlar?

Cevap veriyorum: bu tür yalanların bir çapı ve boyu vardır. Rastgele hayal gücünün etkisinde kalarak uydurulmuş yalanlardan değildirler. Atmaca ve sallamasyon kesinlikle yapılmaz, aksine eldeki imkan ve olasılıklar dahilinde gerçekleştirilmek istense; gerçekleştirilmesi % 100 e yakın bir olasılık içeren fakat, olayın gerçeklemesi yerine o hali ile bırakıp kişileri etkilemeye yönelik tembel işi de denilen bir yalan türüdür.

Nerelerde ve kimler tarafından kullanılır?

Cevap veriyorum: genel itibari ile hava atmak maksatlı kullanılan bu yalanlar duruma göre iş hayatında da sıklıkla rastlanır. Şirketlerin kredi alabilmeleri için hazırladığı şişirme raporlar ve dosyalar örnek olarak gösterilebilir. Reklamlarda sıklıkla rastladığımız bu kalibratik yalanlara en çok ihtiyaç duyan şirketler Pazar paylarını arttırarak daha çok ucuza üretimle daha çok gelir elde edebilmek için ticari arenanın her safhasında çekinmeden kullanırlar.

Başta dediğimiz hava atmak maksadını ise; kişilerin sosyal hayatlarında mevki, rütbe ve sosyal statü elde bilmek için kullandıkları bir gerçektir. Yapabilme gücünün kullanılmamasının asıl sebebi emek ve güç harcamadan hedefe ulaşmak varken neden vakit ve zaman harcayayım teorisinden destek alarak kendilerini üstün mantık kategorisinde görmelerinden kaynaklanır. Kısa vadede karlı olmalarına karşı uzun vadede güven ve gelir kaybına yol açan bu yalan metodu günümüzde günü kurtarmak için söylenen bir yalan türü olduğundan her zaman bir başka günü kurtar yalanını uydurabilecek herkes tarafından kullanılır.

Amaç ya da hedef nedir?

Cevap veriyorum: yukarıda da az çok değindiğim gibi sonraki güne daha güçlü uyanabilme amacına yöneliktir bu yalanlar. Bu yalanların kalibratik olması yalana maruz kalanda ancak güven kaybına yol açar. Bu yüzden şirket veya kişi yalan ortaya çıktığında ya da çıkmadan önce yeni bir yalana hayat vermiş olacaktır.

Şirketsel bazda; her an üretilen ürünün daha iyi versiyonu üretilerek yeni bir ürünmüş gibi tanıtılarak eskisinin yetersizliği, hatası veya işe yaramazlığı unutturularak yeni ürünün satılmasını hedef ve amaçlar. Marka olarak yeteri kadar güven kaybına ulaştığı anda şirket ismi değiştirerek kalibresini bozmadan aynı tas aynı hamam şeklinde hayatını idame ettirip gider.

Kişisel bazda; kişinin yapması muhtemel olaylar sonuca ulaşmadan veya kişinin belirlediği süre dolmadan kişi hedef değiştirip başka bir projenin peşine düştüğünü açıklar. Hem eskisinden daha iyidir, hem daha az zamanda daha çok kazanç demektir. İş böyle olunca eski vaatleri geçersiz kalmış ve kişinin verdiği sözler geçersiz ve hükümsüz kalmış olacaktır. Bu yüzden hiçbir iş yapmadan aynı sosyal statünün devamı sağlanmış olacaktır. Fakat uzun vadede yapılmayan her türlü iş kişilerin beyinlerindeki kortex katmanında açtıkları sayfaya bir çarpı atmasına sebep olacaktır ve bir gün bu çarpılar çoğaldıktan sonra domino etkisi ile bütün yalanlarının meydana çıkması ufak bir olayla bile gerçekleşe bilmektedir.

Süresi ve kullanım sözleşmesi varmıdır?

Cevap veriyorum: bu tür yalanların süresinin olup veya olmadığını söylemek çok zordur. Sonuç itibariyle ortada bir yalan yokmuş durumu hakimdir. Yenileme ve gelişmenin hakim olduğu bir süreçmiş gibi gösterildiğinden olayın asıl yüzü kortex katmanındakilerin farkına varılması ile anlaşılacaktır. Kaldı ki bu yalan metodunu uygulayan şirketlerin bazıları çizgi filmlere koydurduğu gizli resim, söz, kelime, ses gibi etkenlerde 15-20 yıl sonraki pazardaki paylarını arttırmayı hedeflemektedirler. Yani insan farkına vardığında iş işten geçmiş ve bilinç altı ile yönetiliyor olabileceği varsayımı ile ancak uzun vadede güven kaybına neden olacaktır ve bu yalan kategorisindeki anlaşmalar çift taraflı fest ile tam anlamı ile sona erebileceğinden şirketsel bazda isim değişikliği ile aynı güven yeniden sağlanıp hayatına iki tarafta devam eder. Kişisel bazda ise genelde kalibresine göre değişir. Eğer iki tarafta eşit bilinç gücünde ise karşılıklı geri adımlarla ortak bir yol bulunabilir ve eski sözleşme bir delil olarak kalıp yeni bir sözleşmeye imza atılabilir.

Sloganları ve bir matematiksel denklemleri var mıdır?

Cevap veriyorum: ister uyu, ister uyuma. Güneş sabah olunca yeniden doğacaktır. [slogan]

[denklem]
Boş zaman = Rahat
Rahat = huzur + mutluluk
Huzur + mutluluk = Bol kazanç(yeni + yeni) / umut

Hayatınızda hiç yalan söylediniz mi? Söylediyseniz nedir?

Cevap veriyorum: Birkaç yalan söylemişliğim var olsa da yalanın en büyük mağdurlarından birisi olarak yalan gerçekten daha güzel ve tatlıdır. Fakat, ama, lakin, maalesef yalan yalana gebedir ve hep beşiz doğurur. Bu nedenle söylemem ve söyleyeni de sevmem [yalan(mecazi)]

Şimdi ufak bir ara. Reklamlardan sonra yeniden karşınızdayız.

Reklamlar; Yalansız bir hayat için "Külliyen Yalan" kullanınız. Hem etkili, hem de çok ucuz. Bilgi için en yakın arkadaşınıza başvurunuz.(fısıltı gazetesi yayın irtibat bürosu)

Özlü Sözler
·             Yalancının mumu yassıya kadar yanarmış, lakin yalancı yassıdan önce başka bir mum daha yakarmış.
·         Özü bozan yalan ise; özü yakan doğrudur.
·         Bana bir yalan söyle sana senin kim olduğunu söyleyeyim.

Küçük bir Şiirimsi

İlkel mevsim rüzgârlarıydı
Saçlarım yokken savuran
Ağlamazken göz yaşartan
Dilime toprak, burnuma toz kaçıran

Ulu heybetliler kesildi
Baltalar kör
Bıçkılar aç
Ormancılar uyurken

Eski bir itfaiye sireniydi duyulan
Kulaklarımı tıkadım
İçimde yansa da ormanlar
Gözlerimden akan benzinle kundaklamıştım

Eski acılar mıydı yeni filizler fışkırtan
Yoksa mevsimsel döngüler miydi yeşerten
Sorular birbirini kovalarken
Cevap olup gel
Tek yön, çift şerit gidişlerim
Kazası bol ve muhtemel


Klasik Not: ustalığım tartışmalı olup bilim-e kapalıdır. Araştırma ve analiz sonuçları baştan geçersiz olup bu tür yaklaşımlarla imla hatalarıma laftan söz söyleme sanatı kullanarak icraata geçmeden önce; ilkokul dâhil olmak üzere, orta öğretim ve yüksek öğretim seviyelerimdeki bütün edebi ve dil bilgisi öğrettiğini düşünen öğretmenlerimin işlerini iyi yapıp yapmadıkları kontrol ve gözden geçirilerek sonuca bağlanmalıdır.

4 Kasım 2011 Cuma

Hipnotik YalanlarNedir hipnotik yalanlar?

Cevap veriyorum: Genelleme yapacak olursak gerçeğe en yakın yalanlar kategorisine giren bu tür, çok etkili ve uzman kişiler tarafından kullanılan bir dolandırıcılık metodudur. Kişi ve kuruluşlara ret edemeyecekleri hayali teklifler sunarak yüksek kazanç sağlamanın mümkünlüğünü iddiadan bir adım öteye geçerek gerçekliğini ispatlama teorileri üzerinde hemfikir kılınması başlangıç oluşturur.  

Genel olarak yüksek pof poflamayla ve kişilerin egolarının şişirilmesi ile kaybedilen para, mal, zaman, duygu, düşünce… gibi her türlü kayıplar kaybedildiğinde kişi bir dolandırıcılığa uğradığını anlamaz. Egosunun getirildiği o yükseklikten aşağıya düşmesi zarar gören için bir kazanımdan öte ders alınması gereken bir olay olarak anımsatılır ve çıkarılan sonuçlarla nasıl kazanılacağının metodu belirlenmiş gibi gösterilerek geride kalan kazanımların bu iş üzerinde yatırılması sağlanarak edilen zararın kapatılıp kâr edileceği yine bir teoriye bağlanır. Bu şekilde sıfır noktası görülene kadar aynı yalan ile hipnoz edilmişçesine kurbanların sömürülmesine hipnotik yalanlar denir.

Nerelerde ve kimler tarafından kullanılır?

Cevap veriyorum: Ticari olaylar dışında kumar ve bağımlılık yaratan bütün maddelerle birlikte kirli işler denen bütün olaylarda genelde maddesel kazanç elde etmek için kullanılsa da işin uzmanları tarafından histeriksel bütün olaylarda da kullanılması mümkün ve olanaklıdır. Bu histeriksel olaylar genelde aile ilişkilerinde sıklıkla görülmesine rağmen bir farklılık içerir. Kayıp-a uğrayan birey aslında olayın farkında olup ikinci ve üçüncü ve hatta dört ve ondan sonraki şansları vermesi, aslında kaybından daha büyük kayıplara uğrayacağını düşünmesinden bu yalanın farkında değilmiş gibi davranmasından ibarettir. Bu yüzden hipnotik yalanlar sınıfına girmemeli düşüncesi hakimdir yalan otoritelerinin söylemlerinde. Bahsi konu edilen histeriksel olaylar; x adlı kişinin asla bilinen olayı yapmayacağına ikna ve olayın bir yalandan ibaret olduğu yani bilinen eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktığında affedilip yeniden aynı suçu işlediğinde; bir defa yaptı, akıllandı, kesinlikle artık yapmaz denilmesini sağlamak ve bundan sonraki gerçeğin yüzleşiminde bağımlıkla özdeştirilip huyluyu huyundan vazgeçirme teşebbüslerini içerir ve her teşebbüste bir daha yapmayacak güveni kazandırılmış olmalıdır. .

Amaç ya da hedef nedir?

Cevap veriyorum: Amaç ve hedef az önce de cümle aralarında belirttiğim gibi bir combo yalan zincirinin uygulanmasına olanak sağlamaktır. Bu sayede çıkar elde edilen kişinin elindeki veya elindekiler tükenene kadar sorunsuzca sömürülmesi sağlanarak parazitsel bir yaşam sürme hedeflenir.

Süresi ve kullanım sözleşmesi varmıdır?

Cevap veriyorum: Evet, bu yalan metodunda diğerlerine göre bir kullanım süresi vardır. Yalan ile elde edileceklerin tükenmesi ile sona erer ve zarara uğrayan ile zarara uğratanın ortak görüşü ile bu sözleşme sona erdirilir.

Sloganları ve bir matematiksel denklemleri varmıdır?

Cevap veriyorum: [slogan] Next, Next, Next , On Error Resume Next(Durmak yok, yola devam diye Türkçeye çevrilebilir[yalan])

[denklem]
Hata <= Başarı
Başarı = Bol Kazanç
Bol Kazanç = ( Kalite X Lüks Yaşam + Mantık ) / Mantık
0=0

Hayatınızda hiç yalan söylediniz mi? Söylediyseniz nedir?

Cevap veriyorum: Yalanın kötü bir şey olduğunun farkında olan birisi olarak mümkün olduğunca hayatımdan uzak tutmaya uğraşsam da ileride işleyeceğimiz masum yalanlardan, beyaz yalanlardan ve az biraz da pembe yalanlardan zaman zaman tedavüle sürdüğüm oldu. Fakat yalanın her şekli kötü bir şeydir. O yüzden hem alınan bünyeye, hem de veren bünyeye zararlı etkileri olduğundan kullanımı bağımlılık yaratabileceğinden kesinlikle önermiyoruz.

Şimdi ufak bir ara. Reklamlardan sonra yeniden karşınızdayız.

Reklamlar; Yalansız bir hayat için "Külliyen Yalan" kullanınız. Hem etkili, hem de çok ucuz. Bilgi için en yakın arkadaşınıza başvurunuz.(fısıltı gazetesi yayın irtibat bürosu)

Özlü Sözler
·         Yalanın bini etmez bi para[yalan]
·         Her kim; Yalandan yalana fark yok, derse:  kuyruğu kopmuş yalancıdır.

Küçük bir Şiirimsi

Mevsimlik işçiler çalıştırıyorum
Kazma! Kürek yüreğimde
Ne de çok taş çıkıyor kaya kaya

Kış soğuk, üşüyorum
Bir kazmada ben vuruyorum
Lâkin, bulunamadı hâlâ kömür karası gözlerin

Hangi masalcının uyduruk hikâyesinde kaybetmiştim seni?
Oysa,
Sen kırmızı çiğdemdin, baharımın habercisi
Yol sarı sonbahar, kar-a teslim

……….

Yük yükledim yüküme
Omuz ezilse de eğilmedi baş
Bir ayağım kırık kalbime eş
Sus! Ve dinle!
Her yalandan sonra atan kalbin sesini


Klasik Not: ustalığım tartışmalı olup bilim-e kapalıdır. Araştırma ve analiz sonuçları baştan geçersiz olup bu tür yaklaşımlarla imla hatalarıma laftan söz söyleme sanatı kullanarak icraata geçmeden önce; ilkokul dâhil olmak üzere, orta öğretim ve yüksek öğretim seviyelerimdeki bütün edebi ve dil bilgisi öğrettiğini düşünen öğretmenlerimin işlerini iyi yapıp yapmadıkları kontrol ve gözden geçirilerek sonuca bağlanmalıdır.

3 Kasım 2011 Perşembe

Medyatik Yalanlar

Nedir medyatik yalanlar?

Cevap veriyorum: Toplumsal hayran kitlesinin hayranlığının devam etmesi için amaçlanan masum mu masumhane tamamen çıkar gözetmeksizin[yalan :) ] yapılan gerçeğin bin de birini içeren her türlü görsel, yazınsal ve işitsel haber niteliğindeki ya da kulaktan kulağa yayılan mantıksız içerikler"dir"

Nerelerde ve kimler tarafından nasıl kullanılır?

Cevap veriyorum: Genelde magazin programlarında aynı ajansa bağlı muhabirlerin yine aynı ajansa ya da guruba bağlı sanat ve yüksek sosyete insanlarının lekesel kir tutmalarına karşı sulu temizleme yöntemleri ve metodları uygulanarak temizleme yapan medya organlarında çalışanları tarafından sıklıkla kullanılır.

Amaç ya da hedef nedir?

Cevap veriyorum: Hiç bir kâr amacı gütmeksizin tamamen toplum yararına yapılır. Tek etken sanatın icrasının devamını sağlama düşüncesi ile yüksek kültüre sahip olan bir toplum arzulamasıdır[yalan]

Süresi ve kullanım sözleşmesi varmıdır?

Cevap veriyorum: Tüm hakları yayıncı kuruluşla birlik de yeteneği keşfeden yüksek şahsiyete ve onun bağlı bulunduğu cemiyetin ortak görüşünün ortaklaşa alacağı ya da buluşacağı ortak düzlemde yapılan gözlemler doğrultusunda ortaya çıkan bir referandum sonucuna dayanarak yapılacak olan yeni medyatiklik ana yasasına bağlı olduğundan değişken bir yapıdadır. Bu nedenledir ki hiç bir süresi ve hiç bir bağlayıcı sözleşmesi yoktur. Tamamen duygusal{mecazi] belirleyiciler etkin ve söz sahibidir.

Sloganları ve bir matematiksel denklemleri varmıdır?

Cevap veriyorum: Ne kadar yalan, o kadar şöhret[slogan].

[denklem]
Şöhret = Bol para
Bol para= Lüks yaşam
Lüks Yaşam = Modern kişilik X Yüksek Bilgiçlik + Dokunulmazlık

Hayatınızda hiç yalan söylediniz mi? Söylediyseniz nedir?

Cevap veriyorum: Bu üzerinde uzun zamandır çalıştığımız yeni projemizin temel prensiplerini deşifre edebilecek bir soru olduğundan cevap vermeden önce menajerime danışmalıyım :))

Şimdi ufak bir ara. Reklamlardan sonra yeniden karşınızdayız.

Reklamlar; Yalansız bir hayat için "Külliyen Yalan" kullanınız. Hem etkili, hem de çok ucuz. Bilgi için en yakın arkadaşınıza başvurunuz.(fısıltı gazetesi yayın irtibat bürosu)

Özlü Sözler

·         Yalan yuva yapmışsa en mahrem yerine! Ne kadar taharetlensen fayda etmez kötü kokmaya.
·         Bilip de dinlediğin yalan ise çıkar dilden çıkan yalan ile dinden-imandan insan


Küçük bir Şiirimsi

Bir şehirdi gözlerin
Kat kat üstüne gökdelen dolu
Bahçelerinde ot yerine ot-o-mobil biten
Ah! Korna sesleri de olmasa
Duyacaktım sanki içten gelen bir gülümseme

Ne kadar da yapmacık kâğıttan kulelerin
Kelimelerin dizi dizi vagon
Kara katar da denir çufçuflu
Devir moderen
Devir aşk-i devir
Duygularımızın bile hep rengi kırmızın

Farkında mısın?
Ne kadar da benzedik birbirimize
Sen usta yalancı
Ben usta yavancı

……….

Dilim almıyorsa tat
Gözüm görmüyorsa yat
Aklım düşlemiyorsa
Elim varmıyorsa
Yavan ekmek ile doymayı bildiğimdendir ustalığım

Klasik Not: ustalığım tartışmalı olup bilim-e kapalıdır. Araştırma ve analiz sonuçları baştan geçersiz olup bu tür yaklaşımlarla imla hatalarıma laftan söz söyleme sanatı kullanarak icraata geçmeden önce; ilkokul dâhil olmak üzere, orta öğretim ve yüksek öğretim seviyelerimdeki bütün edebi ve dil bilgisi öğrettiğini düşünen öğretmenlerimin işlerini iyi yapıp yapmadıkları kontrol ve gözden geçirilerek sonuca bağlanmalıdır.